Secretariaat 8u - 13u

Telefonisch komt u terecht bij Rita of Katelijne. Zij zullen vragen naar de reden van uw oproep, om u dan zo efficiënt mogelijk verder te helpen. Zij zijn daartoe opgeleid en zijn net als de artsen gebonden aan het beroepsgeheim.  

Indien u veel vragen hebt, is het beter om een afspraak te maken. Dit geldt ook voor het bespreken van resultaten van onderzoeken. Het is voor de artsen vaak moeilijk telefonisch een goede uitleg te geven of de ernst van een medisch probleem in te schatten. Bovendien wordt op die manier de consultatie die bezig is niet verstoord.  Dit verkort de wachttijden.

Voorschriften en attesten

Ook voor voorschriften en attesten dient u in feite op raadpleging te komen. Als patiënt staat u er waarschijnlijk niet altijd bij stil dat dit een moment is om uw medisch dossier op punt te stellen, om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.  Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig, vaak meer dan u denkt.

In sommige gevallen wordt dit anders bepaald door de arts in kwestie en wordt dit onderling afgesproken.

TIP

Vraag tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts, zodat je niets tekort komt. 

Ter info

De arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is zelfs strafbaar zowel voor de vragende als voor de verstrekker.

Zorg ervoor dat u steeds de nodige formulieren meebrengt die moeten worden ingevuld.